Mod

Mod
I romanen Mod får vi uppleva hur möten med människor ofta har stor betydelse och de möten som skakar om oss mest är viktigast. Vi vet inte vad livet har i beredskap till oss. Om vi är på fel spår i livet kommer gudarna och knuffar oss i rätt riktning och vi vet aldrig vilka medel de kommer att använda. Det kan vara lätt små puffar, änglar vi möter, ibland knuffar de hårdare men alla knuffar vi får är för att vi ska kunna bli lyckligare trots att det kanske känns pinsamt, otäckt och svårt.

Ett till synes tillfälligt möte kanske inte alls är en tillfällighet. Livet förändras hela tiden, allt går i cykler. Kristin lär känna Isac som vänder upp och ner på hennes trygga värld. Livet ändrar riktning och hon vågar drömma om att hitta lyckan. Den nya relationen hon går in i blir till slut så svår att den mest liknar en mardröm. Hennes trygga tillvaro försvinner och hon riskerar att helt tappa fotfästet. Mötet med Josias blir en vändning som sätter igång en lång kedja av händelser. 

Boken är 13*18 cm med 290 sidor
Pris 150 kr
ISBN 978-91-633-7631-3.